На виконання рішення Наглядової Ради, оформленого протоколом4 від 18.06.2013 року та у відповідності до п.5 Статті 47 Закону «Про акціонерні товариства» Приватне акціонерне товариство «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ- 19016506, місцезнаходження02100, м. Київ, вул. Івана Дубового, 37) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 липня 2013 року о 14:00 год. за адресою: 02100, м. Київ,  вул. Івана Дубового, 37, офіс 1.

 

Порядок денний:

 

  1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
  2. Внесення змін до Статуту Товариства пов’язані із збільшенням статутного капіталу внаслідок додаткового випуску акцій.

 

Реєстрація учасників 26 липня 2013 року 13:00 год. до 13:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

         Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 22 липня 2013 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 02100, м. Київ, вул. Івана Дубового, буд. 37, офіс 1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 08.30 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 02100, м. Київ, вул. Івана Дубового, буд. 37, офіс 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Шевчук Лариса Володимирівна, тел. 574-05-04.

 

Генеральний директор