ПрАТ ВПБФ

Приватне акціонерне товариство «Виробнича проектно – будівельна фірма «Атлант»


Код за ЄДРПОУ: 19016506
Телефон: 044 574-05-61
E-mail:
Юридична адреса: 02192 м. Київ ,Дарницький бульвар,8-А
Документи Особлива інформація

Особлива інформація від 04.03.2013р
Повідомлення про порядок реалізації переважного права акціонерами (ЗЗА 26-04-2013)
прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу (ПЗЗА 26-04-2013)
Уточнення до Повідомлення про порядок реалізації переважного права акціонерами (ЗЗА 26-04-2013)
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента від 09-08-2013
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації від 09-08-2013
Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй від 22-10-2013
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 20-12-2013
Особлива інформація від 20.05.2014р.
Особлива інформація від 29.05.2014р.
Особлива інформація від 19.04.2016 (розміщено 19.04.2016 р.)
Особлива інформація від 04.03.2015 (розміщено 04.03.2015 р.)
Особлива інформація від 16.11.2018 р. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами,що діють спільно) з урахуванням кількості акцій , які належать їй та її афілійованим особам домінуючого контрольного пакета акцій .Розміщено 19.11.2018 р.
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (розміщено 26.02.2019 р.).
Особлива інформація "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" від 17.04.2019 (Розмір: 85537 байт (83 KiB),*. pdf; CRC32: 29DBD07B; оприлюднено на са
Файл підпису до Особливої інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" від 17.04.2019 (Розмір: 9917 байт (9 KiB), *.p7s; CRC32: 883DC0CE; оп
Особлива інформація "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента" від 19.04.2019 (Ім'я: OI_19-04-2019.pdf,Розмір: 88889 байт (86 KiB),CRC32: 230A46A1; оприлюднено на сайті 19.04.2019 р.).
Файл підпису до Особливої інформації "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента" від 19.04.2019 (Ім'я: OI_19-04-2019.pdf.p7s,Розмір: 9917 байт (9 KiB),CRC32: CB241BD4; оприлюднено на сайті 19.04.2019 р.)

Обслуживание сайтов